ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλήρη κάλυψη για κάθε ανάγκη

Η εταιρία μας διαθέτει:

BSS Security Services | εταιρεία security στα Ιωάννινα | Φυλάξεις, περιπολίες, συστήματα συναγερμού

Oχήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τεχνικού τμήματος, πλήρως εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την συντήρηση και την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Oχήματα και μηχανές άμεσης επέμβασης και περιπολίας, για επέμβαση σε κάθε έκτακτη περίπτωση τα οποία επικοινωνούν διαρκώς με το Κ.Λ.Σ ( Κέντρο Λήψεως Σημάτων) το οποίο μεταφέρει ακριβείς πληροφορίες για καθένα από τους φυλασσόμενους χώρους.